Teachtaireacht ón BOF

Is ábhar áthais dom é fáilte a chur romhaibh chuig suíomh gréasáin úr nua an Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí ​a thaispeánann an réimse leathan de chláracha oideachais agus seirbhísí a chuirimid ar fáil.​

Bliain chorraitheach ab í an bhliain dhíreach caite dúinn le chumaisc CGO Chontae Lú agus CGO Chontae na Mí chun Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí a dhéanamh. Le struchtúir, polasaithe agus gnáthaimh nua tagann dúshláin agus deiseanna nua; ach ag croílár na h-eagraíochta is í aidhm an BOOLM ná ​an tseirbhís a chuirtear ar fáíl d’ár bhfoghlaimeoirí reath​a agus d’ár bhfoghlaimeoirí nua a threisiú agus a fheabhsú.

Le gach dea-ghuí,

Martin G O’Brien

Príomh-Oifeagach Feidhmiúcháin

Comhroinn

Menu