ETB Board Members

Councillor Tomás Sharkey, Chairperson LMETB

Since 1st July 2013, Louth VEC and Meath VEC ceased to exist and a new vibrant and progressive entity called Louth & Meath Education and Training Board was established. The first meeting of the Board was held in St. Oliver’s Community College, Drogheda on Thursday, 25th July 2013.

The Chief Executive of Louth and Meath Education and Training Board is Martin G. O’ Brien.

Peter Kierans was the first CEO of Louth & Meath Education and Training Board. At the inaugural meeting of the Board Mr. Kierans said ‘I know that together Louth & Meath Education and Training Board will become a beacon and leader for educational excellence. Both Louth and Meath VEC have served this nation well for over 83 years and in some cases several generations of the same families have attended VEC schools, enjoyed Adult Education and partaken in Adult Guidance.

Online Intranet link here

LMETB Board Members

Name Nominated by
Peter Savage Louth County Council
Oliver Tully Louth County Council
Maeve Yore Louth County Council
Marianne Butler Louth  County Council
Tomás Sharkey (Chairperson) Louth County Council
Maria Murphy Meath County Council
Eimear Ferguson Meath County Council
Wayne Harding Meath County Council
Sharon Tolan Meath County Council
Nick Killian Meath County Council
Damien O’ Reilly Meath County Council
Trevor Golden Meath County Council
Ciarán O’Donnell LMETB Staff Representative
Catherine Clair LMETB Staff Representative
Ashimedua Okonkwo LMETB Parent Representative
Cormac Bohan LMETB Parent Representative
Bill Sweeney Community Representative
Siobhán Greer Community Representative
Sean Patrick Carey Community Representative
Alan Breathnach Community Representative
Jennifer D’Arcy Community Representative

 

Comhaltaí Boird LMETB

Tháinig deireadh le Coiste Gairmoideachais Lú agus Coiste Gairmoideachais na Mí an 1 Iúil 2013, agus bunaíodh eagraíocht bhríomhar fhorásach ina n-áit ar tugadh Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí air. Reáchtáladh céad chruinniú an Bhoird i bPobalscoil Oilibhéar ar an Déardaoin, 25 Iúil 2013.

Is é Martin G. O’ Brien Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí.

Is é Peter Kierans an chéad Phríomhfheidhmeannach a bhí ag Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Uasal Kierans ag cruinniú tionscnaimh an Bhoird: ‘Tá a fhios agam go mbeidh Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí ar thús cadhnaíochta ó thaobh seirbhísí oideachais ar ardchaighdeán a sholáthar. Tá fónamh déanta ag Coistí Gairmoideachais Lú agus na Mí don náisiún seo le breis is ceithre scór bliain agus, i gcásanna áirithe, d’fhreastail dhá ghlún nó níos mó den teaghlach céanna ar scoileanna na gCoistí Gairmoideachais, bhain siad leas as seirbhísí Oideachais d’Aosaigh agus ghlac siad páirt i dTreoir d’Aosaigh.

Inlíon ar líne hipearnasc anseo

Comhaltaí Boird LMETB

Name Arna n-ainmniú ag
Peter Savage Comhairle Contae Lú
Oliver Tully Comhairle Contae Lú
Maeve Yore Comhairle Contae Lú
Marianne Butler Comhairle Contae Lú
Tomás Sharkey (Cathaoirleach) Comhairle Contae Lú
Maria Murphy Comhairle Contae na Mí
Eimear Ferguson Comhairle Contae na Mí
Wayne Harding Comhairle Contae na Mí
Sharon Tolan Comhairle Contae na Mí
Nick Killian Comhairle Contae na Mí
Damien O’ Reilly Comhairle Contae na Mí
Trevor Golden Comhairle Contae na Mí
Ciarán O’Donnell Ionadaí Foirne LMETB
Catherine Clair Ionadaí Foirne LMETB
Ashimedua Okonkwo Ionadaí Tuismitheoir LMETB
Cormac Bohan Ionadaí Tuismitheoir LMETB
Bill Sweeney Ionadaí Pobail
Siobhán Greer Ionadaí Pobail
Sean Patrick Carey Ionadaí Pobail
Alan Breathnach Ionadaí Pobail
Jennifer D’Arcy Ionadaí Pobail

 

Share